Informacions

Itisa participa amb les següents empreses:

SBI - Enginyeria, instal·ladora i mantenidora d'instal·lacions de biomasa 

  

PelletSBI - Producció de pellet

 

Prohibida la utilització de calderes de carbó

A partir de l’1 de gener de 2012 queda prohibida la utilització de calderes de carbó per a la calefacció i l’aigua calenta sanitària (ACS), segons el Real Decret 1027/2007, de 20 de juliol RITE07.

Una de les alternatives que s’estan aplicant en aquest tipus de instal·lació és la substitució de la caldera de carbó per una de pellet, i la utilització de la sitja de carbó, amb una lleu adaptació, per emmagatzemar el pellet.

Existeix la possibilitat de rebre una subvenció per dur a terme aquest canvi del 30% del cost de la instal·lació.