Energies renovables

BIOMASA
La instal·lació de calderes de pellet (biomasa) representa avui en dia un compromís amb la societat i un important estalvi econòmic respecte a altres combustibles com el gasoil o el gas natural.
El pellet es podria definir com la energia solar envasada en format sòlid. La quantitat de CO2 emès en la combustió és la mateixa que l’absorbida per l’atmosfera durant la vida del creixement de l’arbre o planta.
Val a dir, que la biomasa en format pellet admet el material provinent de la neteja dels boscos, residus industrials i altres excedents, sense malmetre els boscos.
Les calderes de pellet, permeten un manteniment molt econòmic degut a que s’han desenvolupat de tal forma que són totalment automàtiques, fins i tot en la neteja de cendres i alimentació de combustible que pot tenir-se emmagatzemat en sitges tèxtils de diferents dimensions.
El sistema de contenidors compactes permet la seva col•locació a l’exterior amb l’acabat que es vulgui i com a edificació auxiliar. Dins aquests contenidors trobem la caldera, el circuit hidràulic, la sitja de pellet, l’alimentació automàtica de la caldera i una boca de càrrega per tenir accés des del camió de subministrament.
Finalment, ressaltar la importància d’aquest tipus d’instal·lació en llocs on no es poden col·locar plaques solars per tal de complir amb les exigències d’estalvi energètic i aportació d’energies renovables del nou CTE i RITE07

SOLAR
L’energia solar representa, en un clima mediterrani com el nostre, una molt important font d’energia que cal aprofitar, i no solsament per generar aigua calenta, sinó també per produir aigua freda mitjançant sistemes d’absorció. Tenim nombroses instal·lacions amb plaques solars d’alt rendiment que permeten la producció d’ACS i recolzament a la calefacció amb terra radiant, fins i tot amb una geometria plana o vertical ajudant d’aquesta forma a la integració arquitectònica.
La nostra oficina tècnica, per qualsevol aplicació, coneixent les diferents i modernes tecnologies existents, desenvolupa un projecte a mida per cada instal·lació sempre prioritzant: el criteri de màxim estalvi energètic, qualitat dels elements a instal·lar, cost raonable de la inversió i, en definitiva, màxima satisfacció del client.
Sistemes solars de qualitat, calderes d’alt rendiment, bon disseny de les instal·lacions realitzat pels nostres enginyers i un adequat manteniment preventiu pels nostres tècnics qualificats, fan de la necessitat un plaer.