Aïllaments

AÏLLAMENTS
Aïllem de la humitat, temperatura o impacte acústic qualsevol tipus de superfície, ja sigui sostres o envans divisoris de locals comercials i naus industrials, com interiors de cabines de màquines, divisions interiors de cambres frigorífiques, conductes, dipòsits d’aigua, etc.
Els projectes integrals d’aïllament acústic i tèrmic que elabora ITISA, es realitzen amb els materials més moderns i de major eficàcia com: llana de roca o fibra de vidre, PKB2, Armaflex, panells de fibres minerals especials i plaques hidròfugues, etc. Aquests materials i la implantació dels mateixos en obra, vénen complementats amb la possibilitat d’oferir els serveis de pintura i fusteria per tal de controlar i assegurar els plannings d’obra.
Apliquem PROJECCIONS I INJECCIONS D’ESCUMA DE POLIURETÀ in situ, en el mateix lloc de la instal·lació, amb l’ús de màquines mòbils homologades amb el certificat de producte marca AENOR N núm. 020/001261 i 020/001260 que barregen i dosifiquen els components que formen l’escuma rígida de poliuretà. L’escuma rígida de poliuretà és un producte cada cop més escollit entre la gran varietat de materials aïllants en el mercat per les seves característiques: alta capacitat tèrmica, que no s’aconsegueix en cap altre material, absorció d’aigua, resistència a la transmissió de vapor d’aigua, resistència contra l’acció de gasos d’escapament o a l’atmosfera industrial més agressiva, químicament és neutre.

TABIQUERIA SECA
Alcem envans i semienvans de PLADUR i realitzem tot tipus d’acabats amb plaques de cartró-guix i d’altres materials pel comerç, indústria i obra pública.
Construïm sostres tècnics per l’absorció i l’aïllament acústic, tot tipus de sostres industrials i decoratius amb materials com Celenit, Thermatex, Armstrong, Heraklith, guix o Pladur, com també de fibres minerals, panells d’alumini, lames de PVC i alumini i de qualsevol altre tipus, sempre adequada a l’aplicació específica o activitat a realitzar en un espai tan interior com exterior.
Intentem combinar l’estètica amb la funcionalitat d’aquests falsos sostres utilitzant material per sostres continus alternats amb els materials desmuntables més moderns i tècnics del mercat.

IGNIFUGATS
Realitzem aplicacions de MORTER DE LLANA DE ROCA TECWOOL a fi de poder donar una ESTABILITAT al foc a una estructura metàl·lica, o bé crear una RESISTÈNCIA al foc a un element portant-separador, sigui quines siguin les seves característiques.
Com a principals propietats, en comparació amb altres productes del mercat, podríem destacar la seva flexibilitat i adaptació als moviments intrínsecs de les estructures metàl·liques, evitant el despreniment del material i la seva capacitat per mantenir permanentment la seva propietat EF. També destaquem, sobretot, en l’aplicació a forjats la seva capacitat d’aïllant tèrmic (Coeficient de conductivitat tèrmica 0,038 Kcal/m2hºC), així com l’aïllament acústic i capacitat d’absorció que ens proporciona la seva composició de fibres minerals i densitat aplicada de 250 Kg/m3. Podem aprofitar aquestes característiques tèrmiques i acústiques, juntament amb el seu comportament al foc M0, per efectuar l’aplicació en parets, cobertes, etc. encara que no es requereixi la formació d’un sistema de resistència al foc (RF).
Un cop fets els assaigs corresponents i en funció de la massivitat, la seva capacitat màxima EF o RF seria EF-240 minuts per estructures i RF-180 minuts per forjats. En cas d’aplicar-se sobre una xapa metàl·lica simple de 0,6 mm. tindríem un RF-120.
És important també remarcar l’aplicació de la projecció de morter de llana de roca en la formació d’una franja tallafocs en edificis industrials, mitjançant una estructura lleugera amb xapa metàl·lica com a base on s’hi projecta el morter. Amb aquesta aplicació, tenint en compte que la projecció ens permet segellar la franja amb la coberta, s’aconsegueix un grau de resistència al foc de RF-120, naturalment, amb els corresponents assaigs homologats.